Toename intensiteit neerslag

Extreme regenval

Toename intensiteit neerslag

Onderzoek naar de gevolgen van klimaatveranderingen op de neerslag in Nederland tonen aan dat de totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag niet tot weinig is toegenomen. De klimaatscenario’s volgens KNMI’14 voorspellen tevens dat deze trend doorzet.

De intensiteit van regenbuien is daarentegen wel toegenomen. Extreme neerslag komt 3 keer zo vaak voor als een eeuw geleden. Er wordt verwacht dat de intensiteit van neerslag blijft toenemen. Warmere lucht, veroorzaakt door de klimaatverandering, leidt tot hogere verticale windsnelheden. Hogere windsnelheden leiden op hun beurt weer tot hagel en onweer.

Inmiddels worden de gevolgen van deze trend zichtbaar. Een toenemende intensiteit van neerslag heeft tot gevolg dat Nederland langere perioden van droogte krijgt. Langdurige droogte heeft onder andere gevolgen voor de oogst, scheepsverkeer in de binnenvaart en zoet water reserves. Intense regenval zorgt steeds vaker voor ondergelopen straten en plaatselijke overstromingen.

Bron: KNMI, NU.nl