Toename atheïsten

Toename atheïsten

Voor het eerst telt Nederland meer ongelovigen dan gelovigen. Dit in tegenstelling tot 2012, toen de tellingen lieten zien dat de gelovigen nog in de meerderheid waren. Ruim een kwart van alle Nederlanders is atheïst. Verder blijkt uit het onderzoek dat 60% niet weet of er iets is (agnost), of denkt dat er iets moet zijn (ietsist) wat niet onder een bestaande religie geschaard kan worden.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze trend veroorzaakt wordt door jongeren, die het percentage gelovigen omlaag brengen. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Onder de jongere generaties (tussen 18 en 34 jaar) is het percentage gelovigen hoger dan onder oudere generaties, namelijk 20%. Welke conclusies hieraan verbonden kunnen worden, wordt door de onderzoekers niet vermeldt.

Bron: Volkskrant