Sterke afname van dierenpopulaties

Sterke afname van dierenpopulaties

Wilde dieren zijn wereldwijd met 60% afgenomen ten opzichte van 1970, aldus het Wereld Natuur Fonds. Deze conclusie wordt gedaan in het Living Planet Report, dat elke twee jaar verschijnt. De reden voor de afname van dierenpopulaties is de vernietiging van leefgebieden door bijvoorbeeld landbouw en overexploitatie.

Sinds 1970 is 20% van het Amazonewoud verdwenen. De effecten van de afname van dierenpopulaties zijn daar dan ook het meest duidelijk. Dierenpopulaties gingen daar met maar liefst 89% achteruit.

Ook dierenpopulaties in moerassen, rivieren en delta’s hebben het zwaar te voortduren (gehad). Door de aanleg van stuwdammen en watervervuiling zijn dierenpopulaties daar afgenomen met 83%.

Een oplossing voor dit probleem noemt het WNF ook. “Als wij de oorzaak zijn van natuurverlies, kunnen wij de trend ook ombuigen.” aldus WNF-directeur Kirsten Schuijt. Met name soortbescherming en beschermde gebieden kunnen de verdere afname van populaties remmen.

Zelf kun je ook bijdragen. Uiteindelijk verdwijnen grote stukken natuur door grondstof delving. Minder vraag naar deze grondstoffen, zorgt voor minder exploitatie. Minder consumeren heeft dus het meeste effect. Dit is niet altijd mogelijk. Keurmerken kunnen helpen bij de keuze voor een product. Neem bijvoorbeeld het FSC keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan producten waarin duurzaam hout verwerkt zit.

Bron: NOS