Over ons

Het verhaal van Trezio

Waarom Trezio?

We leven in een wereld die volop in beweging is. Nieuwe technologieën, demografische veranderingen en opkomende economieën bieden kansen voor bedrijven. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen zoals een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid voor grote maatschappelijke opgaven. Verregaande samenwerking en verandering zijn nodig om deze problemen het hoofd te bieden. Trezio zet zich in voor organisaties die willen anticiperen op de toekomst, op een bewuste en verantwoorde manier.

Wij helpen organisaties innoveren – met oog voor mens en milieu. Hierbij kijken wij niet alleen naar de getallen onderaan de streep, maar ook naar profijt voor de omgeving en de maatschappij.

Onze kernwaarden

Oprecht

We geven onze eerlijke mening en zijn transparant over onze manier van werken.

Vindingrijk

We kijken met een frisse blik naar uitdagingen en ontwikkelen creatieve oplossingen.

Positief

We werken met een gezonde dosis humor en denken in kansen en oplossingen.

Uitdagend

We durven kritische vragen te stellen en kiezen niet voor de makkelijkste weg als er een betere is.

Onze oorsprong

De oorsprong van de naam Trezio ligt in Studio 3 van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. De gezamenlijke projecten die wij (Roy Bosch en Robin de Boer) in deze studio uitvoerden, vormden de basis van onze vriendschap. Hoewel ieder een ander pad koos, ontwikkelden wij beiden een interesse voor hedendaagse ontwerpvraagstukken. De wens om onze kennis en vaardigheden te bundelen om deze vraagstukken op te lossen, leidde tot Trezio. Een verwijzing naar Studio 3. De plek waar het begon.

Ontplooi de toekomst

Het motto van Trezio

Waar we voor staan

Onze missie

Wij helpen bedrijven hun rol te vinden in het creëren van de wereld van morgen.

Teamwork
Visie van Trezio

Waar we voor gaan

Onze visie

Wij werken aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft. Waarin bedrijven zich vooral richten op het vergroten van welzijn, in plaats van winst. Waarin we de aarde niet uitputten, maar de kans geven zich te herstellen. Dit willen we bereiken door organisaties bewust te maken van hun omgeving en met inspirerende werkwijzen samen tot creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Want we geloven dat zinvol en relevant werk het eigen personeel, de klant, en uiteindelijk de maatschappij als geheel ten goede komt.