KIVI pleit voor circulariteit in het onderwijs

Meer aandacht voor circulair denken

KIVI pleit voor circulariteit in het onderwijs

Ingenieursvereniging KIVI heeft een oproep gedaan aan technische opleidingen om circulariteit in het onderwijs curriculum toe te voegen. Dat er inderdaad te weinig aandacht voor circulariteit is, bleek uit onderzoek onder studenten. 58% van hen gaf aan dat er tijdens de studie niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan dit onderwerp. Het beeld dat de studenten schetsen past bij de persoonlijke ervaringen binnen Trezio.

Radicale veranderingen in het onderwijs hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten. Docenten gaven aan al moeite te hebben met het integreren van het huidige curriculum in de lessen. Zij vragen zich af hoe nieuwe onderwerpen hier dan nog bij moeten passen.

Bron: deingenieur.nl, deingenieur.nl